LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

LOGOPEDA

Monika Skowrońska – Logopeda

Rok szkolny 2017/2018

 

Środa Czwartek Piątek
08:55-09:40
Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe z elementami logopedii
09:30-11:00
Logopedia
grupy przedszkolne
09:45-10:30
Logopedia
grupy przedszkolne
10:00-12:15
Logopedia
grupy przedszkolne
11:45-14:30
Logopedia-rewalidacja
10:50-11:35/11:45-12:30
Logopedia klasy 1
12:40-13:10
Logopedia-rewalidacja
14:35-15:20
Logopedia PPP
 
  15:20-16:20
Logopedia-rewalidacja