LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Szkoła w mieście 2016/2017

 

 W bieżącym roku szkolnym (2016/2017) nasza szkoła, po raz kolejny, realizuje projekt „Szkoła w mieście”. Projekt jest jednym z licznych przedsięwzięć organizowanych przez miasto w ramach idei Europejskiej Stolicy Kultury. W tym roku udział w projekcie biorą uczniowie wszystkich szkół wrocławskich.

 

Nauczyciele naszej szkoły zaplanowali innowacyjne lekcje, które odbywają się w różnorodnych instytucjach kulturalnych, sportowych, na uczelniach oraz w centrach edukacyjnych.

Celem tej innowacji jest realizowanie podstawy programowej w otwartej przestrzeni edukacyjnej

Wrocławia:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

w szczególności:

 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń oraz instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;

 • umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji;

 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju;

 • umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 zajęcia odbywają się w instytucjach:

 • PDiPA Planetarium

 • Kino Nowe Horyzonty

 • Muzeum Historyczne

 • Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis

 • Centrum Sprtowe - Hasta La Vista

Mamy nadzieję, że Urząd Miasta i w następnym półroczu zapewni warunki do realizacji projektu „Szkoła w mieście” – mamy już plany i jesteśmy gotowi na kontynuowanie innowacji.