LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Nauka i technologia dla żywności

NTŻ. Tak było w I semestrze.

 

Na zajęcia uczęszczało 22 uczniów w tym 14 dziewczynek i 8 chłopców. Zrealizowane zostały trzy rozdziały programu NTŻ Mikroskopowe czary mary, Mydło – produkcja i właściwości i Bakterie – podstępni wrogowie, czy oddani przyjaciele? Uczestniczyliśmy trzykrotnie w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W trakcie zajęć szkolnych uczniowie poznali budowę mikroskopu uczyli się zasad mikroskopowania, sporządzania preparatów, dokumentowania swoich obserwacji. Zapoznali się z podstawową terminologią związaną z optyką, chemią i mikrobiologią. Wykonywali proste doświadczenia chemiczne według instrukcji i dokumentowali je. Na zajęciach wykorzystywali sprzęt do mierzenia, odmierzania i ważenia. Uczyli się nazewnictwa podstawowych elementów szkła laboratoryjnego i umiejętnego z nich korzystania. Doskonalili swoje umiejętności pracy w Power Point, uczyli się korzystania z programu Excel. Podczas zajęć na UE pracowali w laboratorium mikrobiologicznym , chemicznym i pracowni komputerowej. Sporządzali preparaty mikroskopowe, produkowali mydło, przeprowadzali analizę ph wodnych roztworów produktów spożywczych, badali zjawisko napięcia powierzchniowego, sprawdzali jak kwas wpływa na wapno, poznali domowe wskaźniki spożywcze. W pracowni komputerowej opracowywali wyniki swoich doświadczeń i obserwacji. Na zajęciach uczniowie wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem.

NTŻ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską. Otrzymaliśmy w związku z tym sprzęt do realizacji zajęć projektowych wartości ok. 10 tyś zł. w tym : rzutnik multimedialny, wysokiej jakości mikroskopy z kamerą oraz innego rodzaju sprzęt do wykorzystania w przyszłości nie tylko przy realizacji projektu.

Opiekun grupy projektowej - Barbara Rogala

 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ tutaj.