LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Nauka i technologia dla żywności

 

Nauka i technologia dla żywności

Nauka i technologia dla żywności.

Od  września grupa uczniów naszej szkoły z klas piątych i szóstych uczestniczy w realizacji innowacyjnego, interdyscyplinarnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  pod tytułem Nauka i technologia dla żywności (NTŻ). Partnerem szkół biorących udział w projekcie jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. NTŻ realizuje wybrane zagadnienia podstawy programowej określone dla przyrody, matematyki, informatyki, ale także wprowadza zagadnienia wykraczające poza podstawę programową zapewniając osiąganie następujących celów:

-           przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

-           zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

-           kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Jednocześnie program NTŻ kładzie nacisk na kształcenie najważniejszych umiejętności określonych w podstawie programowej:

-           myślenie naukowe (umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa);

-           myślenie matematyczne (umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych) rozumowaniu matematycznym);

-           umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

-           umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

-           umiejętność pracy zespołowej.

W realizację projektu na terenie naszej placówki zaangażowani są nauczyciele przyrody i matematyki/informatyki.

Za nami są już zajęcia w ramach pierwszego projektu badawczego „Mikroskopowe czary mary”. Na spotkaniach  w szkole uczniowie poznawali zasady mikroskopowania, tworzyli własne preparaty, zapoznali się z terminologią i sprzętem niezbędnym przy pracy z mikroskopem. Wiedzę i umiejętności nabyte w szkole wykorzystali podczas zajęć realizowanych na UE w laboratorium mikrobiologicznym i pracowni informatycznej. Uczniowie otrzymali niezbędne materiały do realizacji projektu. Zajęcia na uczelni bardzo się im spodobały. Aktualnie realizujemy drugi projekt badawczy.

                                                                       Szkolny opiekun Barbara Rogala.

Link do strony projektu - ntz.dobrekadry.pl

 


NTŻ. Tak było w I semestrze.

 

Na zajęcia uczęszczało 22 uczniów w tym 14 dziewczynek i 8 chłopców. Zrealizowane zostały trzy rozdziały programu NTŻ Mikroskopowe czary mary, Mydło – produkcja i właściwości i Bakterie – podstępni wrogowie, czy oddani przyjaciele? Uczestniczyliśmy trzykrotnie w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W trakcie zajęć szkolnych uczniowie poznali budowę mikroskopu uczyli się zasad mikroskopowania, sporządzania preparatów, dokumentowania swoich obserwacji. Zapoznali się z podstawową terminologią związaną z optyką, chemią i mikrobiologią. Wykonywali proste doświadczenia chemiczne według instrukcji i dokumentowali je. Na zajęciach wykorzystywali sprzęt do mierzenia, odmierzania i ważenia. Uczyli się nazewnictwa podstawowych elementów szkła laboratoryjnego i umiejętnego z nich korzystania. Doskonalili swoje umiejętności pracy w Power Point, uczyli się korzystania z programu Excel. Podczas zajęć na UE pracowali w laboratorium mikrobiologicznym , chemicznym i pracowni komputerowej. Sporządzali preparaty mikroskopowe, produkowali mydło, przeprowadzali analizę ph wodnych roztworów produktów spożywczych, badali zjawisko napięcia powierzchniowego, sprawdzali jak kwas wpływa na wapno, poznali domowe wskaźniki spożywcze. W pracowni komputerowej opracowywali wyniki swoich doświadczeń i obserwacji. Na zajęciach uczniowie wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem.

NTŻ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską. Otrzymaliśmy w związku z tym sprzęt do realizacji zajęć projektowych wartości ok. 10 tyś zł. w tym : rzutnik multimedialny, wysokiej jakości mikroskopy z kamerą oraz innego rodzaju sprzęt do wykorzystania w przyszłości nie tylko przy realizacji projektu.

Opiekun grupy projektowej - Barbara Rogala

 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ tutaj.