LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Wspieranie uzdolnień

Szanowni Państwo !

Nasza szkoła od lat jest placówką wspierającą rozwój dzieci zdolnych. Pod tym pojęciem poszukujemy działań wspierających każdego ucznia z jego własnymi talentami i mocnymi stronami. Tworzymy klimat przychylności i zainteresowania dla idei wspierania uzdolnień na wszystkich płaszczyznach życia szkolnego. Zależy nam szczególnie na tym, aby każde dziecko potrafiło rozbudować i rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. W bieżącym roku szkolnym chcemy stworzyć możliwość rozwoju zainteresowań uczniów poprzez pobudzenie aktywności, wyobraźni i fantazji na lekcjach.

Chcemy dać możliwość uczniom prezentacji swoich umiejętności poprzez prowadzenie przez nich lekcji wg przygotowanego wcześniej scenariusza opracowanego wspólnie z nauczycielem, a także prezentacji samodzielnie zdobytej wiedzy i umiejętności w tzw. „ Kwadransie dla dociekliwych”.

Jak co roku dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań (humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, muzycznych, sportowych). Będzie nam szczególnie zależeć na promocji osiągnięć uczniów zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym i poza nim. Poprzez prezentacje, wernisaże, uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także przeglądach twórczości.

Drodzy Rodzice !!

Wspólnie zadbajmy o to, aby dzieci miały czas i możliwość na optymalny rozwój, a także zabawę i spotkania z rówieśnikami.

                                                                                                                                             Lider ds. wspierania uzdolnień

                                                                                                                                                     Elżbieta Kamienkow