LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

PSYCHOLOG

 

 

 

                                               PSYCHOLOG (gabinet nr 27)

 

 

Katarzyna Klimas

 

 Poniedziałek 12:30 - 16:30

Wtorek 8:00 - 12:00

Środa 8:00 - 16:30

Czwartek 8:00 - 14:30

Piątek 8:00 - 13:00

                                             

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Czwartek 15:00 - 17:00 (w sali 27)

 

 

BIOFEEDBACK - ZAJĘCIA TERAPUETYCZNE

1. Warunki formalne

Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają dzieci, które mają stwierdzone w opinii lub orzeczeniu problemy z koncentracją. Poza tym warunkiem, wszystkich uczniów obowiązują kolejność zgłoszeń. Jenorazowo uczeń jest zapisany na 10 sesji Biofeedbacku. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

2. Dzienniczki terapeutyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców - dokładniejszych informacji zwrotnych z przebiegu zajęć, od tego semestru dzieci mają założone dzienniczki zajęć terapeutycznych, które są do wglądu u psychologa w sali 27, w godzinach konsultacji.

3. Metoda Biofeedback

Biofeedback – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.Terapia EEG Biofeedback wykorzystuje wytwarzane przez pracujący mózg różne zakresy fal elektromagnetycznych, które są charakterystyczne dla różnych rodzajów aktywności tego organu. Fale alfa odpowiadają stanowi głębokiego relaksu, środkowe pasmo fal beta występuje podczas intensywnego wysiłku umysłowego itd. EEG Biofeedback pozwala monitorować i promuje pożądane fale mózgowe, korygując dysfunkcje spowodowane stresem, nierównomiernym rozwojem i innymi czynnikami psychofizycznymi.

4. Cel zajęć

Cel zajęć, niezależnie od przyczyn problemów z koncentracją jest dla każdego dziecka taki sam - umiejętność osiągania stanu zrelaksowanej koncentracji oraz scharakteryzowanie specyfiki koncentracji uwagi dla danego dziecka. Każde dziecko uzyskuje wpis po zakończonym bloku zajęć, charakteryzujący profil koncentracji dziecka, w dzienniczku zajęć terapeutycznych.

5. Godziny zajęć w II semetrze roku 2014/2015

poniedziałek 10.45-15.15

wtorek 11.00-12.00

czwartek 11.00-15.00

piątek 13.00-15.00

UWAGA!


1. NA ZAJĘCIA BIOFEEDBACK OBOWIĄZUJE KOLEJKA, BEZ KOLEJKI ZAPISYWANE SĄ DZIECI Z ORZECZENIEM (NIE OPINIĄ) Z PPP.
2. JEŻELI DZIECKO OPUŚCI ZAJĘCIA BIOFEEDBACK LUB TERAPEUTYCZNE 2 RAZY BEZ WCZEŚNIEJSZEGO USPRAWIEDLIWIENIA, W MIEJSCE DZIECKA WCHODZI NASTĘPNE Z KOLEJKI.
3. JEŻELI DZIECKO JEST NIEOBECNE NA ZAJĘCIACH - ZAJĘCIA PRZEPADAJĄ, NIE MA MOŻLIWOŚCI ODROBIENIA.