LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania

Szanowni Rodzice,

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 15 we Wrocławiu zwraca się do każdego Rodzica w naszej szkole z prośbą o zapoznanie się z Programem poprawy efektywności kształcenia i wychowania, który opracowaliśmy w związku z wynikami ewaluacji zewnętrznej.

Poniżej link do treści programu

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Program będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli naszej szkoły od 1 września 2015 roku przez okres trzech lat. Wszelkie działania w nim ujęte wynikają z wyników badań, ankiet i wywiadów, które zostały przeprowadzone wśród rodziców i uczniów w czasie ewaluacji. Program został uzgodniony z organem prowadzącym szkołę i przesłany do Kuratorium Oświaty.

Dorota Wójcik-Hetman
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9