LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Koncepcja pracy dyrektora

Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić

w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś”.

(John Lubbock) 


Szanowni Rodzice,

Zapraszam do zapoznania się z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 WE WROCŁAWIU na lata 2015-2020.

Treść dokumentu do pobrania w linku poniżej:

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 9 WE WROCŁAWIU

 

 Dorota Wójcik-Hetman

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9