LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Pytania do sekretariatu szkoły

 

Najczęściej zadawane pytania kierowane do sekretariatu szkoły.

Odpowiedzi na te pytania.

 

Pytanie: Jak wyrobić legitymację?

Odpowiedź: Należy w sekretariacie szkoły złożyć podanie z danymi ucznia:

Imię i nazwisko

Data urodzenia i pesel

Adres zamieszkania

Koszt wyrobienia duplikatu legitymacji to 9 zł

Zarówno 1 legitymacja jak i ta w której ulegną zmianie dane osobowe jest BEZPŁATNA.

 

Pytanie: Jak wygląda procedura dotycząca odszkodowania?

Odpowiedź: Na stronie szkoły oraz w sekretariacie są do pobrania druki na odszkodowanie.

Szkoła wpisuje w nich numer polisy oraz przystawia pieczątkę szkoły. Podpisuje to osoba upoważniona z ramienia Rady Rodziców. Komplet dokumentów dotyczących ubezpieczenia można wysłać listem lub zeskanować do osoby która prowadzi naszą placówkę ze strony ubezpieczyciela AXA. Jest nią Pani Dorota Stasińśka.

 

Pytanie: Jak uzyskać kod do dziennika elektronicznego Librus?

Odpowiedź: Aby otrzymać KOD do Librusa należy w sekretariacie szkoły zostawić informację pisemną o wydanie kodu (nazwisko i imię ucznia oraz klasę). Kod będzie do odebrania również w sekretariacie.

 

Pytanie: Jak otrzymać duplikat świadectwa?

Odpowiedź: W sekretariacie należy złożyć podanie z danymi:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Data ukończenia szkoły

Adres zamieszkania

Nazwisko wychowawcy oraz klasa.

Koszt wydania duplikatu to 26 zł. Czas oczekiwania do 30 dni .