LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Zajęcia pozalekcyjne - informacje ogólne

Czego będą się uczyć, nad czym pracować nasi uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych– informacja dla rodziców.

 

 

1. Czym się różnią dinozaury od krasnoludków? – matematyczne główkowanie.  Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów z klasy 4c.

Prowadząca: Eleonora Żmijowska - Wnęk

Zabawy, zagadki, gry, problemiki i problemy, słowem wszystko to, co może zaciekawić, rozweselić, uaktywnić i wdrożyć w tajniki matematyki. Zajęcia mają na celu wyeliminowanie lęku przed matematyką, rozbudzenie ciekawości poznawczej i wykształcenie umiejętności niezbędnych dla efektywnego uczenia się matematyki (spostrzegawczość, logiczne myślenie, określanie i naprawianie błędów, dociekanie, pomysłowość, wytrwałość, wzajemna pomoc koleżeńska)

 

 1. Koło informatyczne dla klas 5 i 6

Prowadząca: Magdalena Żeberska

Podczas zajęć uczniowie będą uczyli się programowania w języku Scratch. Początkowo będą realizować konkretne zadania (programy) zlecone przez nauczyciela. Później zaplanują i przygotują własny program (np. grę).

Zajęcia wprowadzają w świat programowania, a także rozwijają twórczą aktywność uczniów poprzez umożliwienie realizacji własnych pomysłów.

 

 1. Koło przyrodnicze EKOLOG

 

Prowadząca: Barbara Rogala

 

Adresatami zajęć przyrodniczych Ekolog są uczniowie klas czwartych. Podstawowym celem zajęć jest rozbudzanie u uczniów zainteresowań otaczających ich środowiskiem przyrodniczym, jego strukturą i zależnościami występującymi w przyrodzie. Zajęcia nie tylko rozbudzają aktywność poznawczą dzieci ale także rozwijają umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, posługiwania się podstawowymi narzędziami do badania środowiska, prowadzenia prostych doświadczeń przyrodniczych. Uczniowie pracują w małych grupach w gabinecie lekcyjnym i w terenie. Program koła powstał na bazie realizowanego przed kilku laty w naszej placówce interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Trzy żywioły”. Pierwszym żywiołem, który uczniowie poznają na zajęciach koła będzie woda. Młodzi odkrywcy będą badali własności wody w różnych jej postaciach, odkryją wodę jako środowisko życia wielu gatunków organizmów, sami dojdą do wniosku, że jest ona jednym z podstawowych warunków istnienia życia na ziemi i dlatego należy o nią dbać.

 

 1. Gry i zabawy w języku angielskim dla klas II – III

 

Prowadząca: Marta Antoszczyszyn.

 

Na naszych spotkaniach będziemy uczyć się i bawić, utrwalając znane nam już zwroty w języku angielskim, a także poznając mnóstwo nowych wyrażeń. Zajęcia pełne będą śpiewu i ruchu, zagramy w niejedną grę planszową, poznamy ciekawe historyjki, pobawimy się przeróżnymi przedmiotami, będziemy rozwiązywać łamigłówki, malować i kolorować oraz wykonywać inne wciągające zadania!

 

 1. Szkolny Klub Europejski dla uczniów klas IV – VI

 

Prowadząca: Marta Antoszczyszyn.

 

Na zajęciach klubowicze poznają mnóstwo interesujących faktów związanych z szeroko pojętą kulturą europejską, funkcjonowaniem Polski w Europie oraz rolą różnych instytucji europejskich. Znajdzie się wiele ciekawych treści dla miłośników m.in. historii, przyrody, sztuki czy podróży. Często będziemy też tworzyć atrakcyjne gazetki na naszą specjalną tablicę na korytarzu, by zainteresować tym, czego się dowiemy, innych uczniów!

Przy zapisach priorytet mają zeszłoroczni członkowie Klubu.

 

 1. Zajęcia z języka niemieckiego „Kein Problem“

 

Prowadząca: Ewelina Kusiak

 

Sprichst du Deutsch? Kein Problem! An unserem Unterricht kannst du neuen Wortschatz lernen, viele Leute kennen lernen und viel Spaß haben!

Zapraszamy wszystkich na koło języka niemieckiego! W trakcie zajęć wzbogacisz swoje słownictwo, spróbujesz swoich sił aktorskich, poznasz przyjaciół korespondencyjnych z Aschersleben! Czy grałeś już w „Memogrę”, Mit Köpfchen” czy „Kakerlakensalat”? A jeśli będziesz chciał sprawdzić się bardziej, przygotujemy Cię do konkursów z języka niemieckiego!

Czekamy na Ciebie!

 

7. Koło języka angielskiego Anglomaniacy.

Prowadząca: Ewelina Kusiak

Do you speak English? Keep calm and learn English! Let’s practise! Zapraszamy wszystkich na koło języka angielskiego! Na zajęciach wzbogacisz swoje słownictwo z różnych dziedzin i dobierzesz słownictwo w sytuacjach z życia codziennego np. meeting up with a friend, giving directions, at the cinema. Poznasz członków rodziny królewskiej, zwiedzisz Wielki Kanion w USA i Pałac Buckingham w Londynie. Język to także gramatyka – poćwiczysz zagadnienia gramatyczne  tak, że głowa Ci się nie spoci. Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze koło Anglomaniaków!

 

 1. Koło wyrównawcze dla klas 4-tych z języka angielskiego

 

Prowadząca: Ewelina Kusiak

 

Zapraszam wszystkich uczniów klas czwartych na koło języka angielskiego! Koło wyrównawcze z języka angielskiego ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zwiększenie motywacji do nauki języka obcego. Dziecko zwiększy pewność w posługiwaniu się językiem angielskim. Na zajęciach uczeń powtórzy słownictwo i zagadnienia gramatyczne.

 

 1. Kółko języka angielskiego dla uczniów klas VI

 

Prowadząca: Mariola Maron

 

Zapraszam na zajęcia koła języka angielskiego. Będziecie mieli okazję rozwijać i doskonalić znajomość języka, zdobywać wiedzę o krajach anglojęzycznych i przygotować się do konkursów. Poznacie nowe struktury gramatyczne, poszerzycie słownictwo, poćwiczycie komunikację oraz rozwiązywanie testów konkursowych.

Będziecie także mieli okazję pograć w edukacyjne gry językowe oraz uczyć się od siebie nawzajem – zapraszam do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami za pomocą samodzielnie przygotowanych
prezentacji komputerowych czy plakatów tematycznych poświęconych językowi angielskiemu oraz kulturze, tradycjom, historii czy geografii krajów anglojęzycznych. A może macie własne pomysły na tematy zajęć?

Zapraszam do wspólnej zabawy z językiem angielskim.

 1. Mnemotechniki – super móżg, super pamięć (klasy IV i V)

Prowadząca: Katarzyna Klimas

Zajęcia rozwijające alternatywne metody uczenia się i rozwiązywania problemów. Między innymi będziemy się uczyć różnych metod zapamiętywania tzw. mnemotechnik oraz tego jak przyswoić większą dawkę wiedzy np. cały rozdział z książki za pomocą sporządzenia mapy myśli. Dzieci będą poznawać również rozmaite metody kreatywnego myślenia – burza mózgów, metoda Deboro, metoda Cimido, asocjacje, myślenie równoległe.

 1. Kreatywni na codzień – myślenie twórcze klasy III

 

Prowadząca: Katarzyna Klimas

 

Celem ogólnym zajęć jest przedstawienie uczniom wybranych form treningu twórczego myślenia oraz zachęcenie do dalszych „myślowych eksperymentów”. Budowanie zaufania do wyobraźni i własnej kreatywności oraz rozwijanie i rozbudzanie pasji poznawania to podstawa ciekawości świata, a w późniejszych latach – głodu wiedzy. Wyobraźnia to jeden z najważniejszych mięśni i my będziemy go ćwiczyć!

 

 

 1. Koło Biblijne dla klas IV – VI

 

Prowadzący: Piotr Stefaniszyn

 

Celem zajęć jest przybliżenie interesujących, mało znanych historii biblijnych, zetknięcie z odmienną kulturą, wielkimi postaciami i ciekawymi wydarzeniami, poznanie najważniejszych etapów historii zbawienia, ukazanie uniwersalnego charakteru tekstów biblijnych, wskazanie na lekturę Pisma św. jako modlitwę Bożym Słowem, pogłębienie relacji z Bogiem, formacja duchowa.

 

 1. Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnejdlaklasy II b

Prowadząca: Anna Maik

Tablica interaktywna w edukacji matematycznej to doskonały sposób na urozmaicenie zajęć. Uczniowie mają możliwość uczyć się poprzez zabawę. Ciekawe i kolorowe gry matematyczne powodują, iż uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, chętniej podejmują działanie, szybciej się uczą, a przede wszystkim dobrze się bawią.

 1. Zajęcia z treningu twórczości klasa II a

Prowadząca: Andrea Hojdysz

Zajęcia z treningu twórczości są gimnastyką umysłową, w której będziemy wykorzystywać zdobytą wiedzę w sposób praktyczny. Pomocne nam będą, wcześniej poznane, różne techniki twórczego rozwiązywania problemów. Razem będziemy błądzić w poszukiwaniach rozwiązań do danego problemu.

 1. Zajęcia muzyczne - "Nie ma ludzi niemuzykalnych. Są tylko nieodkryte talenty" dlaklas 4 - 6

Prowadząca: Agnieszka Lewandowska

Nadrzędnym celem zajęć jest pielęgnacja oraz rozwijanie pasji, jaką niezaprzeczalnie potrafi być zamiłowanie do muzyki
Zajęcia te mają na celu zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką, stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych oraz zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego. Na zajęciach tych rozwijane są uzdolnienia muzyczne dzieci tj. słuch, poczucie rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej. Przygotowywane programy artystyczne na różne uroczystości i imprezy są prezentowane na terenie szkoły oraz poza jej obwodem. Na zajęciach koła muzycznego dzieci uczą się:
- śpiewać poprzez różnorodne zabawy ze śpiewem

- grać na flecie prostym , gitarze
- grać na prostych instrumentach perkusyjnych poprzez zabawy z instrumentami
- prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji
- współpracować w grupie, zespole.

 

 1. Koło historyczne dla klas 6

Prowadzący: Sebastian Jarząb

Koło historyczne to oferta zajęć dodatkowych skierowana do uczniów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziejów ludzkości. Zajmujemy się tam różnymi aspektami życia ludzi na przestrzeni wieków poprzez śledzenie poszczególnych zagadnień minionych czasów. Zajęcia nie mają charakteru podawczego. Uczniowie samodzielnie lub w parach przygotowują jak najciekawszą prezentację multimedialną na dany temat, by następnie zaprezentować go przed innymi członkami koła. Prezentacja kończy się przeprowadzeniem quizu, dzięki któremu każdy biorący w nim udział uczeń wie ile zapamiętał i co było dla niego w nim najciekawsze. Tematy prezentacji nie są narzucane odgórnie. Wiem, iż każda osoba może przejawiać zainteresowania w różnej tematyce historycznej (życie społeczne, konflikty zbrojne, kultura, biografie sławnych osób, historia sportu etc.). Z tego też powodu, za każdym razem, uwzględniam propozycje uczniów, co do tematów kolejnych prezentacji.

Bardzo zależy mi także, aby uczestnicy koła doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Z tego też powodu szczególnie doceniam prezentacje przygotowane w parach. Każdemu uczniowi daje to komfort polegania na kimś oraz zacieśnienia relacji koleżeńskich.

 1. Zajęcia sportowe dla klas 4 – 6

Prowadzący: Elżbieta Kamienkow, Tomasz Bal, Mateusz Głąb

Zajęcia sportowe mają na celu wspomaganie aktywności ruchowej, wdrażanie do uprawiania sportów w ciągu całego życia a także dbanie o zdrowy i harmonijny rozwój dziecka. Dzieci potrzebują aktywnego rozwoju, wielu bodźców i wyzwań. Uczymy je jak aktywnie spędzać czas wolny, wprowadzamy na zajęciach wiele interesujących dyscyplin sportowych, które swoją różnorodnością przyczyniają się do większej efektywności opanowania cech motorycznych (wytrzymałości, koordynacji, skoczności, szybkości, gibkości oraz siły).

Aby dbać o wszechstronny i zrównoważony rozwój fizyczny młodego organizmu prowadzimy zajęcia, w których mieszczą się między innymi następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe, elementy gimnastyki, tenis stołowy, lekkoatletyka terenowa, sporty walki.