LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Dyżury świetlicy 2.05.2017

Szanowni Rodzice.

W dniu 2 maja 2017 roku (wtorek) świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7:00 do 17:00.