LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Półkolonia w szkole 2017 turnus III i IV

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

zaprasza dzieci z klas I - VI na

PÓŁKOLONIE

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Solskiego 13,

TURNUS III-IV: 10.07.2017 do 14.07.2017r , 17.07.2017 do 21.07.2017r. 

 

KOSZT:120 zł. turnus z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, woda,)

 

 

OPIEKA DLA DZIECI - OD 8.00 DO 16.00

 

W PROGRAMIE:

- zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe,

- wyjście do kina,

- wyjazd do ZOO

− kręgle (Skytower)

− lekcja muzealna – Muzeum Miejskie Wrocławia,

− zabawa na placu zabaw Kinderplaneta – Skytower

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

ZAPISY I OPŁATY:

Karty kwalifikacyjne oraz pozostałe materiały ( regulamin, program, informacje praktyczne, upoważnienia do odbioru dzieci, zgoda na samodzielny powrót do domu są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp15.wroclaw.pl

Zapisy przyjmowane są od 29.05.2017.-02.06.2017 lub do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie w sekretariacie SP 15:

wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej, podpisanego regulaminu półkolonii, potwierdzenia przelewu – opłaty za półkolonie w kwocie 120 zł.

10 biletów ulgowych na autobus A, wypełnionego i podpisanego upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inna niż rodzic/ prawny opiekun, lub zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

Opłata za półkolonie na konto 53 1020 5226 0000 6802 0418 8744

W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 15, numer/y turnusu (Jan Kowalski, półkolonie w SP 15, turnus I).

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

przez pracowników sekretariatu (w godzinach pracy sekretariatu)

 

Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na samodzielny powrót:
http://www.sp15.wroclaw.pl/images/document/polkolonia_2017_1/upow.docx

Regulamin półkolonii dla klas III i IV:
http://www.sp15.wroclaw.pl/images/document/polkolonia_2017_1/reg_3_4.docx

Regulamin półkolonii dla klas I i II:
http://www.sp15.wroclaw.pl/images/document/polkolonia_2017_1/reg_1_2.docx

Półkolonia informacje praktyczne:

http://www.sp15.wroclaw.pl/images/document/polkolonia_2017_1/pinfp.doc

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku:

http://www.sp15.wroclaw.pl/images/document/polkolonia_2017_1/kkuw.docx