LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Ubezpieczenie uczniów

Informacja o ubezpieczeniu została przekazana do przedstawicieli klas obecnych na zebraniu Rady Rodziców oraz na adresy skarbników klasowych. Warunki ubezpieczenia są identyczne, jak w roku poprzednim, natomiast obniżona została składka.
Podstawowa (przy SU 15.000) wynosi 32,70 zł/osobę.
Rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportu (SU jw) - 42,30 zł/osobę.
Wpłat można dokonywać na konto RR lub gotówką w sekretariacie.
Konto Rady Rodziców PKO BP 92 1020 5242 0000 2102 0297 7338
Identycznie, jak w roku ubiegłym, konieczne będzie potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych), że zapoznali się z OWU - lista do podpisania na portierni lub w sekretariacie.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU Plus.