LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Projekt "Zapamiętane - Odkryte"

Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła została zaproszona przez Towarzystwo Kultury Czynnej do projektu „Zapamiętane – Odkryte”, który będzie realizowany w listopadzie i grudniu dla uczniów w naszej szkole. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. Nawiązaliśmy też współpracę z Radą Osiedla Oporów. Wspólnie chcemy realizować działania integrujące nasze środowisko, a projekt ten doskonale wpisuje się w tą inicjatywę.

„Zapamiętane - Odkryte” jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej kierowanym do dzieci (6-12 lat), młodzieży(do 25r.ż.) oraz osób starszych (po 50 r.ż) – mieszkańców dzielnicy Nadodrze i Oporów we Wrocławiu. W planowany program projektu wpisują się działania kulturalne z zakresu różnych dziedzin sztuki. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną następujące warsztaty edukacji artystycznej: plastyczne/rękodzielnicze, literacko-plastyczne „ Pamięć rzeczy”, teatralne, reporterskie oraz działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej, skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany, pamięcią i przeszłością. Poprzez cykl warsztatów artystycznych oraz działań animacyjnych autorzy projektu chcą aktywizować i zachęcać dzieci i młodzież oraz osoby starsze do zachowań twórczych, a także przy pomocy metod edukacji nieformalnej stymulować do działań oddolnych na rzecz społeczności lokalnej, wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej oraz przełamywać bariery psychospołeczne między pokoleniami.

W ramach podjętej współpracy szkoły i Rady Osiedla chcemy zainicjować jeszcze wiele innych działań na rzecz naszego Oporowa: spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, koncert kolęd, festyn. W ramach dotychczasowej współpracy szkoły i Centrum szkoleniowo-badawczego „Dobre Kadry”, są zaplanowane także warsztaty dla mieszkańców Oporowa: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych, a także możliwość poznania tajników języka migowego.

Mam nadzieję, że wszystkie nasze pomysły spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców Oporowa,

Z pozdrowieniami

Dyrektor ZSP-9