LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

O świetlicy

Świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

GODZINY PRACY :

poniedziałek-piątek 7:00-16:45

 

Wychowawcy świetlicy to:

1. Bożena Dziurzyńska-Pyrsz – kierownik świetlicy
2. Maria Węglowska-Wojt
3. Beata Kuczyńska
4. p. Skowrońska
5. Janina Żelazna
6. Anna Żmudzka
7. Iwona Bobińska
8. p. Friss
9. Marek Walijewski

W ramach tygodniowego planu prowadzone są zajęcia muzyczne, plastyczne, przyrodniczo-plastyczne, "żywego słowa", teatralne. Oferujemy także dodatkowe koła zainteresowań: sportowe - gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka korekcyjna, koszykówka- sks, logopedię, zajęcia plastyczne, zespół wokalno- taneczny, zajęcia biblioteczne, socjoterapię.

Świetlica jest podzielona na dwie sale dobrze wyposażone w sprzęt audio i video, zabawki i książki.

Doświadczona kadra wychowawców dba o wszechstronny rozwój Państwa dzieci zarówno fizyczny jak i emocjonalny.

Dzieci bardzo lubią świetlicę szkolną, ponieważ mogą się tu pobawić z kolegami i koleżankami, pod opieką nauczycieli odrobić lekcje, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z różnych dziedzin nauki i sztuki a także rozwijać swoje zainteresowania.

 

Serdecznie zapraszamy!