LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

Z życia szkoły

Przetargi


Wrocław, dnia 29.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art.138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Rettman sp. z o.o. sp.k.
ul. Różana 5/9, 53-226 Wrocław

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do jego wykluczenia a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert. Liczba punktów w kryterium
A) Cena ofertowa <-> 50 % - 50 pkt.
B) Doświadczenie zawodowe <-> 50% - 50 pkt.

RAZEM 100 pkt.

Ponad to informuję, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono innych ofert.

Ogłoszenie do pobrania: link.


Oznaczenie sprawy ZP/1/2017

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.07.2017r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 26.07.2017r. o godzinie 08:00.
Do tego terminu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena zł brutto
1. RETTMAN Sp. z o.o Sp. k. (53- 226 Wrocław, ul. Różana 5/9) 726 700,80

Zamawiający na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę: 702 735,60 zł brutto.

 

Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania: link.

 

 


Zmiana SIWZ do pobrania: link.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław tel. (71) 7986932, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., strona internetowa: www.sp15.wroclaw.pl. ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:

Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu.

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


Ogłoszenie do pobrania: link.
SIWZ do pobrania: link.
Załączniki do pobrania: link.


Przetarg - odpowiedzi na pytania oraz wykaz wyposażenia

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu oraz wykaz sprzętu do pobrania w załączniku:

Odpowiedzi w pdf

 


 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 18.07.2016

 

Przetarg na usługę cateringową.

Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu. Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie w pdf
Ogłoszenie w doc
SIWZ:
SIWZ w pdf SIWZ w doc

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 17.06.2015 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 83157

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.

Załączniki do pobrania: (aby załączniki się otworzyły skopiuj linki do nowego okna)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/zm2/ogl_o_zm.pdf
Pytania i odpowiedzi SIWZ w pdf:
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/zm2/siwz_pyt.pdf

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 15.06.2015 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 83157

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu.

Załączniki do pobrania: (aby załączniki się otworzyły skopiuj linki do nowego okna)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/zmiana/ogl_o_zmianie_zam.pdf
Zmiana SIWZ w pdf:
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/zmiana/zmiana_siwz.pdf
Zmiana SIWZ w doc:
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/zmiana/zmiana_siwz.doc

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 09.06.2015

Przetarg na usługę cateringową.

Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 we Wrocławiu. Ogłoszenie o zamówieniu: tutaj
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/ogl_zam.pdf

SIWZ w .pdf: (skopiuj poniższy link do nowego okna)
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/SIWZ.pdf SIWZ w .doc: (skopiuj poniższy link do nowego okna)
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/SIWZ.doc
Kuchnia Solskiego: (skopiuj poniższy link do nowego okna)
sp15.wroclaw.pl/images/document/przetarg_2015/kuchnia_solskiego.doc

Kuchnia Wiejska: (skopiuj poniższy link do nowego okna)
sp15.wroclaw
.pl/images/document/przetarg_2015/kuchnia_wiejska.doc

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2014

 

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostarczenie, przygotowanie
     i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    Nr 9  we Wrocławiu.

 

Wyniki przetargu do pobrania w załączniku.