Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Nasza szkoła zapewnia uczniom pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczą jaką jest świetlica. 

Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie szkoły z klas I-III, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w placówce. Dzieci rodziców niepracujących mogą korzystać ze świetlicy tylko za zgodą Dyrektora Szkoły, w sytuacji gdy są wolne miejsca. Zapisy do świetlicy w dniu 1 września do godziny 12, w pozostałe dni w godzinach pracy świetlicy.

Karta zapisu do świetlicy w linku