W dniach od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku odbyła się w Przedszkolu nr 131 wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Przedszkolaki wraz z rodzicami chętnie się do tej akcji przyłączyli, wspierając Towarzystwo Nasz Dom, które udziela wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych do skarbonki. Przedszkolaki zebrały łącznie sumę 50,70 zł. Zebrane środki zostały następnie przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Wszystkim darczyńcom w imieniu fundacji bardzo dziękujemy.