Tegoroczna gala laureatów konkursów zDolny Ślązak pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wśród 60 tysięcy uczniów tytuł laureata przyznano 338 uczniom, a wśród nich 4 uczniom naszej szkoły: LAUREAT FIZYKI I CHEMII, LAUREAT FIZYKI, LAUREAT MATEMATYKI, LAUREAT GEOGRAFII.
Laureaci otrzymali zaświadczenia podpisane przez kuratora nadające uprawnienia egzaminacyjne oraz uprawnienia rekrutacyjne do szkół średnich, dyplomy oraz medale. Gratulujemy, dziękujemy za prezentację naszej szkoły na Dolnym Śląsku i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja i Nauczyciele ZSP nr 9 we Wrocławiu