Klasa IVc uczestniczyła w warsztatach plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym prowadzonych przez malarkę dr Annę Borcz. Dzieci aranżowały przestrzeń parku, a wcześniej wykonywały ćwiczenia, by rozruszać dłonie. Trzeba podkreślić, że warunki tej pracowni były wspaniałe, wielka, jasna przestrzeń, porządne sztalugi, kawalety i glina do rzeźby.
Klasa VIa wzięła udział w warsztatach pt. „Woda jako źródło życia na ziemi” na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniowie stworzyli własne oczyszczalnie wody, dzięki którym mogli zauważyć jak chemikalia szybko przenikają do wody gruntowej oraz dowiedzieli się jak dużo wody jest potrzebnej do produkcji produktów spożywczych. Zaskoczeniem były informacje jak mało wody znajdującej się na ziemi nadaje się do picia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (zdjęcia).