Tydzień odporności psychicznej w Piętnastce przebiega bardzo intensywnie. Raz po raz odbywają się pogadanki, zabawy tematyczne, angażujemy się we wspólne tworzenie plakatów, apteczek szczęścia, świetlicowych spotkań z panią psycholog i wiele różnych aktywności. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (zdjęcia).