Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr9 - Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu, ul., Solskiego 13

Komisja konkursowa w składzie podanym w regulaminie konkursu nagrodziła następujące osoby  i zespoły:

W kategorii klas IV – VIII

I MIEJSE – ex aequo

Annika Zochniak – kl. IVb SP nr 15 Wrocław

Kacper Kubicki  SP nr 27 , Wrocław, ul. Rumiankowa, kl. VI a

Opiekun : p. A. Dogoda-Tajanowicz

II MIEJSCE – ex aequo

Laura Lakatos – Węgry

Patrycja Sikora, SP nr 15 Wrocław,

III MIEJCE – ex aeguo

Alicja Ryckiewicz  - kl. IVb

Zalan Peterdy – Węgry

WYRÓŻNIENIA

Maciej Korolczuk – SP nr 15 Wrocław

Viktor Wendl – Węgry

Lea Dabasi -Varga – Węgry

W kategorii klas  I-III nagrody otrzymują:

I miejsce : Milena Mikulska, Zofia Zaleska, Iga Chodyniecka

II miejsce : Iga Mikulska, Jakub Śmigiel, Yana Mikulevich, Sebaslyia Osztaby

Opiekunowie prac SP 15: Łukasz Woźniak i Ewa Kowalczyk

W kategorii prac zespołowych nagrodę zdobywa szkoła z Węgier – złożyła 6 albumów ręcznie malowanych w zespołach 3-osobowych.

Organizatorzy konkursu: Ewelina Kusiak, Ewa Kowalczyk