Zapraszamy do zapoznnaia się z listem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty