Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia (www.wroclaw.pl)