W grudniu odbył się Szkolny Konkurs Językowy "Christmas Quiz".
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Wyniki Szkolnego Konkursu Christmas Quiz