Po raz czternasty rusza Godzina dla Ziemi WWF (World Wildlife Fund) - największej ekologicznej inicjatywy na świecie. Co roku w ostatnią sobotę marca mieszkańcy ok. 180 państw na 7 kontynentach biorą udział w akcji i gaszą na godzinę światło, walcząc o nasz dom – Ziemię.

A jakiemu celowi będzie poświęcona akcja w tym roku?
Niestety nie zdajemy sobie sprawy, ale nasz Bałtyk umiera, a jego mieszkańcy znikają i jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków to Morze Bałtyckie będziemy mogli tylko znać z widokówek, opowiadań i oglądać w muzeum. Bałtyk, jako zamknięty akwen położony w głębi kontynentu, jest morzem bardzo wrażliwym, a wymiana wody następuje w nim bardzo wolno. Intensywne rolnictwo, używające nadmierne ilości nawozów, lata nadmiernych połowów oraz zanieczyszczenia wód pogorszyło znacznie jego kondycję.

Obecnie do największych problemów, z jakimi mierzy się Morze Bałtyckie należą:
-brak zrównoważonego rybołówstwa
-martwe strefy – przydenne obszary całkowicie pozbawione tlenu
-sieci widmo niebezpieczne dla mieszkańców morza
-nielegalne połowy ryb na Morzu Bałtyckim
-stosowane praktyki połowowe o negatywnym wpływie na środowisko przyrodnicze Bałtyku, w tym na gatunki chronione i zagrożone (np. ptaki i ssaki morskie).

Tym wszystkim problemom miały zapobiegać działania wynikające m.in. z prawa Unii Europejskiej, które zobowiązało Polskę do osiągnięcia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego do roku 2020. Celu tych planów nie osiągnięto, a sytuacja Bałtyku się wciąż pogarsza.
Dlatego to ochrona Morza Bałtyckiego i zwiększenie świadomości na temat jego zagrożeń stała się tematem polskiej edycji globalnej akcji Godzina dla Ziemi WWF.

Jak możemy pomóc?
1. 27.03. w sobotę zgaś światło na godzinę. Start o 20:30 - w tym czasie na godzinę miliony ludzi na całym świecie zgasi światło - w ten sposób wyrazisz troskę o środowisko, a szczególnie o Morze Bałtyckie.
2. Podpisz petycję przygotowaną przez WWF do Premiera RP, która przedstawia problemy, proponuje rekomendacje i gotowe rozwiązania z apelem o natychmiastowe wdrożenie regulacji, które umożliwią lepszą ochronę naszego morza. Dla Bałtyku jest to ostatnia szansa na ratunek.
Petycja znajduje się pod tym linkiem https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2021

Koordynator programu „Zrównoważony rozwój nie na obcy” nauczyciel geografii Edyta Karita