Nasza Szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiej akcji Pho3nix Active School w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pho3nix Active School to akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe.
Konkurs polega na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów szkoły podczas tygodnia sportowych wyzwań – od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Wszyscy uczniowie są w jednym zespole, który rywalizuje z innymi szkołami z całej Polski. Dzieci zbierają kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Prosimy o pobranie [aplikacji] przez uczniów.
Więcej informacji o akcji na stronie: [Pho3nix-kids.com]. Zachęcamy do udziału w akcji. Walczymy o atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników, którzy wezmą udział w konkursie. Nauczyciele SP15