Wyrazy uznania dla uczniów i podziękowania dla rodziców, za wspieranie działań twórczych, przy realizacji projektu na samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznej: w klasach VII "Mój siłomierz", w klasach VIII "Model obwodu elektrycznego". Wszystkie prace zaprezentowane są na wystawie w sali chemiczno - fizycznej. 
Dziękuję za zaangażowanie i gratuluję wszystkim twórcom interesujących pomysłów.
Joanna Szymani