W tym roku szkolnym po raz kolejny wykonaliśmy kartki świąteczne w języku angielskim dla dzieci z III klasy Polskiej Szkoły Dokształcającej w Lakewood, New Jersey. Wychowawcą klasy trzeciej jest pani Anna Piterow. Wymiana korespondencji jest dobrą okazją do popularyzowania wiedzy o krajach anglojęzycznych i motywowania do nauki języka angielskiego.