Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 zaprasza dzieci z klas I‑ VI na PÓŁKOLONIE.
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Solskiego 13, 
TURNUS : 10.02. -  14.02.2020 r.  KOSZT:140 zł. 
Cena zawiera: wyżywienie (śniadanie, obiad, woda) oraz bilety wstępu.
OPIEKA DLA DZIECI  OD 8.00 DO 16.00 


W PROGRAMIE:
- zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
- wyjście do kina, 
- wyjazd do ZOO : zwiedzanie i udział w zajęciach edukacyjnych ,
− warsztaty ceramiczne – lepienie z gliny,
− lekcja muzealna i warsztaty plastyczne – Muzeum Narodowe,
− zabawa na placu zabaw  Kinderplaneta – Skytower.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

ZAPISY I OPŁATY:
Karty kwalifikacyjne oraz pozostałe materiały (regulamin, program, informacje praktyczne, informacja o ochronie danych osobowych, upoważnienia do odbioru dzieci, zgoda na samodzielny powrót do domu) są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp15.wroclaw.pl

W związku z małą liczbą miejsc (tylko 1 turnus) w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do ZSP nr 9. Dla tych dzieci zapisy  będą prowadzone w terminie 20.01.-24.01.2020. 
W przypadku wolnych miejsc od 27.01.- 31.01.2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc, przyjmowane będą również zgłoszenia dzieci z innych placówek. Informacja, czy są wolne miejsca po pierwszym etapie zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. O zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie w sekretariacie SP 15 na ul. Solskiego 13, w godzinach 7.30-14.00:

wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej, podpisanego regulaminu półkolonii, podpisanej informacji o ochronie danych osobowych, wydruku potwierdzenia przelewu – opłaty za półkolonie w kwocie 140 zł.,  A także, w przypadku, kiedy dziecka z półkolonii nie będzie odbierał rodzic: wypełnionego i podpisanego upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/ prawny opiekun, lub zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.                                          

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwrócona.
Opłata za półkolonie na konto 53 1020 5226 0000 6802 0418 8744
W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 15, luty 2020 (Jan Kowalski, półkolonia w SP 15, luty 2020).

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Karta kwalifikacyjna [PDF]

Informacje praktyczne [PDF] 

Program - informacja dla rodziców [PDF]

Regulamin półkolonii [PDF]

Ochrona danych osobowych [PDF] 

Upoważnienie do odbioru dziecka i zgoda na samodzielny powrót [PDF] do pobrania.