W 2019 roku kolejny raz  nasza szkoła współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej. Na terenie SP15 w okresie marzec – czerwiec i wrzesień – grudzień 2019 odbyły się warsztaty teatralne w ramach programu edukacji kulturalnej Towarzystwa Kultury Czynnej „Pracownie PajdArt – Sztuka w akcji”. Zajęcia były prowadzone przez reżysera i teatrologa Jerzego Weltera według autorskiej metody. Obejmowały ćwiczenia kontaktowe, ćwiczenia wyobraźni, dykcyjne, improwizacje aktorskie. W dalszej części uczestnicy przywoływali dowolny przedmiot związany z historią rodziny, osób bliskich. Wspólnie próbowali określić dlaczego ten przedmiot jest ważny, jakie zdarzenia mogły być z nim związane. 

Na tej podstawie budowane były krótkie historie – prawdopodobne, nie koniecznie prawdziwe. Historie te uczestnicy próbowali przełożyć na krótki scenariusz teatralny, a następnie podejmowali próby inscenizacji tych scenariuszy. Uczestnicy mogli sprawdzić jak wygląda przekształcanie pomysłu literackiego na zdarzenie sceniczne, jakie elementy, motywy sprawdzają się na scenie, co decyduje o ładunku dramatycznym etiudy. 

Nad przebiegiem i organizacją całości czuwała nauczycielka SP 15, pani Maria Możdżeń. Zajęcia kończyły się krótkimi pokazami kilku etiud. Program ”Pracownie PajdArt – Sztuka w akcji” dofinansowany był przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl  

Projekt „Pracownie PajdArt - sztuka w akcji” był  kontynuacją ubiegłorocznego projektu poszerzonego o dodatkowe działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji społecznej skierowanym do dzieci przedszkolnych (4-6 lat) i szkolnych(7-12 lat), młodzieży (do 25 roku życia) oraz osób starszych (po 50 roku życia) przede wszystkim mieszkańców dzielnicy Brochów i Oporów, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych. W ramach projektu prowadzone były interdyscyplinarne warsztaty artystyczne łączące różne obszary kultury, wspomagające rozwój twórczy dzieci, młodzieży i osób starszych. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach obejmujących różne dziedziny sztuki: plastykę, rękodzieło, literaturę oraz teatr. Nieodłącznym elementem każdego warsztatu są działania animacyjne rozwijające umiejętności twórczego myślenia, dające możliwość swobodnej ekspresji artystycznej skupione wokół zagadnień związanych z tożsamością, najbliższym otoczeniem i możliwością jego twórczej zmiany.