Szanowni Państwo.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, a jedynie opiekuńczo-wychowawcze. Od poniedziałku 16 marca br. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 zostaje zamknięty.  Nauczyciele poprzez Librus będą przekazywać uczniom informacje, materiały do nauki, tak aby w jak największym stopniu realizować podstawę programową.

Rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy  - art. 32 ust. 1 lit.A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U.. 2017, poz. 1368).

O dalszych decyzjach będę Państwa informował na bieżąco poprzez Librus.

Z poważaniem

Tomasz Bal
p.o. Dyrektor ZSP9