p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 
Tomasz Bal

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy I-IV)
Elżbieta Kamienkow
​​
Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy V-VII)
Katarzyna Makowczyńska
 
Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131
Danuta Wielogórska