Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 
Tomasz Bal

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy I-III)
Marek Walijewski

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy IV-VIII)
Elżbieta Kamienkow

Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131
Danuta Wielogórska