p.o. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 
Tomasz Bal

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy I-IV)
Katarzyna Makowczyńska

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy V-VII)
Elżbieta Kamienkow

Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131
Danuta Wielogórska