Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 
Dorota Wójcik-Hetman

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy I-IV)
Tomasz Bal
​​
Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej nr 15 (klasy V-VII)
Katarzyna Makowczyńska
 
Wicedyrektor do spraw Przedszkola nr 131
Danuta Wielogórska