Pytanie: Jak wyrobić legitymację?
Odpowiedź: Należy w sekretariacie szkoły złożyć podanie z danymi ucznia:

Imię i nazwisko. 
Data urodzenia i pesel. 
Adres zamieszkania.

Zarówno 1 legitymacja jak i ta w której ulegną zmianie dane osobowe jest BEZPŁATNA.
Koszt wyrobienia duplikatu legitymacji to 9 zł. Numer konta do wpłaty to:
53 1020 5226 0000 6802 0418 8744 z dopiskiem "duplikat legitymacji, imię i nazwisko dziecka". Do podania należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Pytanie: Jak otrzymać duplikat świadectwa?
Odpowiedź: W sekretariacie należy złożyć podanie z danymi:

Imię i nazwisko.
Data urodzenia.
Data ukończenia szkoły.
Adres zamieszkania.
Nazwisko wychowawcy oraz klasa.

Koszt wydania duplikatu to 26 zł. Czas oczekiwania do 30 dni .