W naszej szkole rozpoczynamy korzystanie z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Prosimy Państwa o zgodę na utworzenie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem. 
G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi Gmail, Kalendarz, Dokumenty, Classroom. Uczniowie naszej szkoły będą korzystać ze swoich kont G Suite do wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

Poniżej znajdują się odpowiedzi: 

 • Jakie dane osobowe gromadzi Google? 
 • Jak Google wykorzystuje te informacje? 
 • Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka? 
 • Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?
 • Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni? 

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i skontaktowanie się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. 
Aby potwierdzić zapoznanie się z jego treścią i wyrazić swoją zgodę, należy przesłać do wychowawcy za pośrednictwem librusa następującą treść:
Wyrażam zgodę na utworzenie i obsługę przez Szkołę Podstawową nr 15 we Wrocławiu konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla mojego dziecka. Udzielam firmie Google pozwolenia na zbieranie, używanie i ujawnianie informacji dotyczących mojego dziecka wyłącznie w celach wymienionych w dokumencie: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html?hl=pl

 Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka. 


Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni 
Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont. 
Informacje na temat ochrony prywatności w G Suite for Education
Te Informacje na temat ochrony prywatności mają na celu poinformowanie użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni oraz rodziców o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu i co z nimi robimy. Zawarte są tutaj informacje o polityce prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni oraz podsumowanie najważniejszych zasad Polityki prywatności Google wraz z dodatkowymi przykładami i wyjaśnieniami. Warto poświęcić chwilę, by przeczytać te Informacje oraz Politykę prywatności Google, które odnoszą się do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Jakie dane zbieramy

Konto G Suite dla Szkół i Uczelni to konto Google tworzone i zarządzane przez szkołę i przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli. Podczas tworzenia takiego konta szkoła może podać Google pewne dane osobowe uczniów i nauczycieli – takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail czy hasło. Szkoła może też podać dodatkowy adres e-mail, telefon lub adres domowy. Google może również zbierać dane osobowe bezpośrednio od użytkowników kont G Suite dla Szkół i Uczelni, takie jak numer telefonu, zdjęcie profilowe lub inne informacje zapisane na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Google zbiera też informacje związane z używaniem usług Google. Obejmuje to m.in.:

Jak wykorzystujemy zebrane informacje
 1. Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni
 2. Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni („Usługi podstawowe”) są wymienione w Podsumowaniu usług i obejmują Gmaila, Kalendarz, Classroom, Kontakty, Dysk, Dokumenty, Formularze, Grupy dyskusyjne, Arkusze, Witryny, Prezentacje, Talk/Hangouts, Vault i Synchronizację Chrome. Usługi te są udostępniane szkole zgodnie z Umową G Suite dla Szkół i Uczelni oraz (w stosownych przypadkach) z Aneksem o przetwarzaniu danych. Użytkownicy i rodzice mogą skontaktować się z pracownikami szkoły, by dowiedzieć się, czy szkoła podpisała Aneks o przetwarzaniu danych.
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane w ramach Usług podstawowych są używane tylko do udostępniania tych Usług. Google nie wyświetla reklam w Usługach podstawowych ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych Usług do celów reklamowych.
 4. Wszystkie usługi Google
 5. Oprócz Usług podstawowych użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą też korzystać z innych, ogólnodostępnych usług Google, takich jak Mapy Google, Blogger czy YouTube. Są to „Usługi dodatkowe”, ponieważ nie należą do pakietu Usług podstawowych.
 6. W Polityce prywatności Google szczegółowo opisano ogólne zasady korzystania przez usługi Google z danych użytkowników, w tym użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni. Mówiąc w skrócie, dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej produktów. Używamy tych informacji także po to, by oferować użytkownikom treści lepiej dopasowane do ich potrzeb (np. trafniejsze wyniki wyszukiwania). Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.
 7. Google może wyświetlać użytkownikom G Suite dla Szkół i Uczelni reklamy podczas korzystania przez nich z Usług dodatkowych. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do wyświetlania reklam kierowanych. Dotyczy to zarówno Usług podstawowych, jak i innych usług Google używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Dowiedz się więcej o Usługach podstawowych i dodatkowych dostępnych dla użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni.

Informacje udostępniane przez użytkowników

Szkoła może zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google. Użytkownicy naszych usług mogą udostępniać i usuwać treści na wiele różnych sposobów.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
 2. egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
 3. wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 4. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez prawo.

Informacje niezawierające danych osobowych możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące powiązane witryny. Możemy na przykład opublikować dane, by pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

Przejrzystość i możliwość wyboru

Oferujemy wiele opcji, dzięki którym użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą świadomie zdecydować, jak ich dane będą używane w usługach Google. W zależności od ustawień włączonych przez szkołę użytkownicy mogą wykorzystać różne opcje opisane w Polityce prywatności, takie jak Zarządzanie aktywnością w Google, by zarządzać swoją prywatnością i danymi. Dodatkowe informacje dla uczniów, rodziców i administratorów są dostępne w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni.

Przeglądanie informacji i usuwanie ich na prośbę rodziców

Rodzice użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą uzyskać dostęp do danych osobowych swojego dziecka lub poprosić szkolnego administratora o ich usunięcie. Szkolni administratorzy mogą za pomocą dostępnych metod umożliwić rodzicom wgląd w dane lub je usunąć. Jeśli rodzice chcą nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o dziecku, mogą poprosić administratora o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Wytyczne dla administratorów dotyczące sposobu wykonania powyższych czynności są dostępne w Centrum pomocy G Suite.

Interpretacja sprzecznych warunków

Te Informacje mają na celu dostarczenie najważniejszych informacji o zbieraniu i używaniu danych użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni, i są zgodne z Polityką prywatności Google oraz Umową G Suite dla Szkół i Uczelni, gdzie podane są dodatkowe przykłady i wyjaśnienia. Jeśli zaistnieje sprzeczność warunków, na przykład w przypadku ograniczeń dotyczących reklam w G Suite dla Szkół i Uczelni, obowiązywać będą kolejno Umowa G Suite dla Szkół i Uczelni (wraz ze zmianami), niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności i Polityka prywatności Google.

Kontakt z nami

W przypadku pytań związanych z zarządzaniem kontami G Suite dla Szkół i Uczelni lub używaniem danych osobowych, prosimy skontaktować się z administratorem konta G Suite dla Szkół i Uczelni. Informacje na temat naszych metod można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni. Więcej informacji na temat prywatności oraz produktów i usług Google można znaleźć w Narzędziu do rozwiązywania problemów związanych z prywatnością. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą skontaktować się z Google w sprawie niniejszych Informacji, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy po zalogowaniu się na swoje konto administratora.

Google

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-253-0000

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html?hl=pl