• Harmonogram prowadzenia lekcji on-line i przesyłania materiałów, pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem w domu - dla poszczególnych etapów edukacyjnych
Grupy przedszkolne

Wtorek          10.00 – 12.00

Czwartek       10.00 – 12.00

Wychowanie przedszkolne

J. angielski

Religia

Klasy I – III

Poniedziałek     9.00 – 12.00 Edukacja wczesnoszkolna

Zaj. komputerowe

Środa                9.00 – 12.00 Edukacja wczesnoszkolna

J. angielski

Piątek              9.00 – 12.00

Edukacja wczesnoszkolna

Religia / etyka

Klasy IV – VIII

przedmioty ścisłe

Poniedziałek     

Wtorek

- matematyka

- biologia

- przyroda

- fizyka

- informatyka

- geografia

- chemia

Środa                 

Czwartek

przedmioty humanistyczne, języki obce

- j. polski

- historia

- WOS/EDB

- j. angielski

- j. niemiecki

Piątek                

przedmioty artystyczne, inne

- plastyka

- technika

- muzyka 

- wf

- religia/etyka

- doradztwo zawodowe

- świetlica

  • Nauczanie zdalne z podziałem na etapy edukacyjne:
  • Klasy VIII – skupiamy się na przedmiotach egzaminacyjnych. Przygotowanie do egzaminu jest priorytetem, pozostałe przedmioty w stopniu minimum gwarantującym realizację podstawy programowej.
  • Klasy IV–VII zgodnie z harmonogramem. Lekcje prowadzone zgodnie z opracowanymi procedurami zdalnego nauczania. 
  • Klasy I-III zgodnie z harmonogramem. Lekcje prowadzone zgodnie z opracowanymi procedurami zdalnego nauczania.