Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu istnieje od 1946 roku. Początkowo nosiła imię Jurija Gagarina. W 2003 roku nadano jej nowe imię: Księżnej Jadwigi Śląskiej.

Zajęcia w naszej szkole trwają od 7.45 do 15.20. Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Solskiego prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I-III, a przy ul. Morelowskiego dla uczniów klas IV-VIII. W szkole jest czynna stołówka, działa świetlica dla uczniów klas I-III. Zapewniamy też opiekę pielęgniarki. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonych gabinetów lekcyjnych, sal komputerowych, pracowni językowych czy sal gimnastycznych. Posiadamy także bibliotekę z czytelnią multimedialną. 
Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego oraz niemieckiego. Klasy trzecie uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Proponujemy naszym uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Największym zainteresowaniem uczniów cieszą się od lat zajęcia sportowe, muzyczne, matematyczne, nauki programowania oraz zajęcia językowe.

Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Organizujemy cyklicznie akcje prozdrowotne pod hasłem „Trzymaj się prosto”, „Owocowy Tydzień”, „Śniadanie na trawie” czy „Tydzień dla serca”, w czasie których staramy się zaszczepić u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe oraz zwracać uwagę na to jak ważnym elementem w naszym życiu jest ruch i aktywność fizyczna.

Staramy się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby nasi uczniowie byli kreatywni, samodzielni, zainteresowani tematem lekcji. Od lat nasi nauczyciele pracują w oparciu o ocenianie kształtujące. Ważnym elementem działalności naszej szkoły jest wykwalifikowany zespół specjalistów: pedagogów i psychologów. W jaki sposób motywujemy naszych uczniów?

  • Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zdobywają laury na najwyższych etapach.

  • Koniec każdego półrocza wieńczy apel, na którym nagradzani są uczniowie wyróżniający się w nauce. Klasa, która zdobywa najwyższą średnią oraz z najwyższą frekwencją otrzymuje nagrodę.

  • Uczniowie przedstawiają swoje zainteresowania i osiągnięcia podczas "Prezentacji dla Rodziców".

  • Na koniec roku szkolnego organizujemy w niecodziennej oprawie, "Koncert Laureatów", przyznajemy wówczas tytuły "Najlepsi z najlepszych" oraz "Złoty Klucz do Wiedzy".

  • Rada Rodziców funduje corocznie wycieczkę autokarową dla 40 uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem i najwyższą średnią ocen.