Podręczniki do religii do wszystkich klas kupują rodzice. Dodatkowo dla klas 2-3  rodzice kupują ćwiczenia do religii. 
Pozostałe podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają zakupione z dotacji MEN. 

Klasy I
1. Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-5 Edukacja wczesnoszkolna Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne + ćwiczenia
2. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 1. Książka ucznia kl. 1. Warszawa: Macmillan Polska + ćwiczenia
3. Religia- “Poznaję Boży Świat”- podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Jedność 

Klasy II
1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 2 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018 + ćwiczenia
2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 2 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018 + ćwiczenia
3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 2. Książka ucznia kl. 2. Warszawa: Macmillan Polska, 2018 + ćwiczenia
4. Podręcznik do religii - Kochamy Pana Jezusa Kraków: Wydaw. WAM + ćwiczenia

Klasy III
1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 3 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019
2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 3 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019
3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 3. Książka ucznia kl. 3. Warszawa: Macmillan Polska, 2018 + ćwiczenia
4. Podręcznik do religii - Przyjmujemy Pana Jezusa Kraków: Wydaw. WAM + ćwiczenia

Klasy IV
1. Język polski – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna, Krzebieniewska- Kleban Kamila: Między nami, klasa 4; Gdańsk: Wydaw. GWO + ćwiczenia wersja B
2. Matematyka – Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. : Matematyka z plusem 4. Podręcznik. Gdańsk: Wydaw. GWO + ćwiczenia wersja B (2 zeszyty)
3. Przyroda – Marko-Worłowska Maria, Szlajfer Feliks, Stawarz Joanna: Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja).
4. Historia - Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
5. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 4. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2020 + ćwiczenia
6. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki kl. 4  Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja) .
7. Informatyka - Kęska Michał: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.  Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja) .
8. Plastyka - Lukas Jadwiga, Onak Krystyna: Do dzieła 4! Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
9. Technika - Łabecki Lech, Łabecka Marta: Jak to działa 4?  Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
10. Religia- Miejsca pełne BOGActw- podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Wydaw. Jedność Kielce

Klasy V
1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
2. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 5. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
3. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki kl. 5.  Warszawa: Nowa Era, 2018 .
4. Plastyka - Lukas Jadwiga, Onak Krystyna: Do dzieła! 5 Warszawa: Nowa Era, 2018
5. Technika - Łabecki Lech, Łabecka Marta: Jak to działa? 5 Warszawa: Nowa Era, 2018
6. Informatyka - Kęska Michał: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej.  Warszawa: Nowa Era, 2018
7. Historia - Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
8. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 5. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2018
9. Zbiór zadań do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 5. Warszawa: Nowa Era, 2018
10. Geografia –Szlajfer Feliks, Zaniewicz Zbigniew, Rachwał Tomasz, Malarz Roman: Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
11. Biologia - Sęktas Marian, Stawarz Joanna: Nowa Era Puls życia. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
12. Religia- Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, Wydawnictwo: Jedność. Kielce

Klasy VI
1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2019 + ćwiczenia
2. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 6. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2019 + ćwiczenia
3. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki kl. 6.  Warszawa: Nowa Era, 2019 .
4. Informatyka - Kęska Michał: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  Warszawa: Nowa Era, 2019
5. Historia - Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2019
6. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 6. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2019
7. Zbiór zadań do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 6. Warszawa: Nowa Era, 2019
8. Geografia –Szlajfer Feliks, Zaniewicz Zbigniew, Rachwał Tomasz, Malarz Roman: Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2019 + ćwiczenia
9. Biologia - Sęktas Marian, Stawarz Joanna: Nowa Era Puls życia dla klasy 6. Warszawa: Nowa Era, 2019 + ćwiczenia
10. Plastyka - Lukas Jadwiga, Onak Krystyna: Do dzieła! 6 Warszawa: Nowa Era, 2019
11. Technika - Łabecki Lech, Łabecka Marta: Jak to działa? 6 Warszawa: Nowa Era, 2019
12. Podręcznik do religii – Tajemnice BOGAtego życia (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce.

Klasy VII
1. Język polski – Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Wej Karolina, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Janowicz Jan: Matematyka z kluczem 7. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
3. Janowicz Jan: Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 7. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
4. Język angielski – Hastings Bob, McKinlay Stuart, Tkacz Arek: English Class A2+. Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson  + ćwiczenia
5. Historia – Kłaczkow Jarosław, Łaszkiewicz Anna, Roszak Stanisław: Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
6. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja) + ćwiczenia
7. Biologia – Jefimow Małgorzata: Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
8. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 7 Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja) + ćwiczenia
9. Geografia – Malarz Roman, Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz: Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
10. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej poziom A1. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja) + ćwiczenia
11. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 7. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
12. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki kl. 7.  Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
13. Plastyka - Lukas Jadwiga, Onak Krystyna: Do dzieła! 6 Warszawa: Nowa Era, 2020 (nowa edycja)
14. Podręcznik do religii - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce.

Klasy VIII
1. Język polski - Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Janowicz Jerzy, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Wej Karolina: Matematyka z kluczem 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
3. Język angielski – Gaynor Suzanne, Barraclough Carolyn, Alevizos Kathryn, Tkacz Arek: English Class B1 Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson, 2018 + ćwiczenia
4. Historia - Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka: Wczoraj i dziś 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
5. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 8. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
6. Biologia –Sągin Beata, Boczarowski Andrzej, Sęktas Marian: Puls życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
7. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
8. Geografia – Rachwał Tomasz, Szczypiński Dawid: Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
9. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
10. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 8. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
11. Wiedza o społeczeństwie - Janicka Iwona, Janicki Arkadiusz Kucia-Maćkowska Aleksandra, Maćkowski Tomasz: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
12. Edukacja dla bezpieczeństwa – Słoma Jarosław: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
13. Podręcznik do religii - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce