Z radością informujemy, że tytuł Najżyczliwszego Ucznia 2020 w szkole otrzymują: 
Bartosz Biliński-Gawron 4a
Zuzanna Pułaczewska 4b
Zuzanna Lis 4c
Jagoda Jaroch 5a
Ksawery Maksymowicz 5b
Krzysztof Jackowiak 6a
Eva Rudnicka 6b
Maja Skubiszewska 6c
Wiktor Ładowski 6d
Patrycja Sznicar 7a
Igor Nowak 7b
Łukasz Kaczmarek 7c
Maurycy Kuryło-Gołoś 7d
Weronika Kotowicz 8a
Mikołaj Mulica 8b
Andrzej Jaroch 8c

Tytuł Najżyczliwszego Nauczyciela 2020 w szkole otrzymują: 
Pani Małgorzata Wagner - nauczyciel informatyki
Pan Andrzej Mróz - nauczyciel geografii
Pani Magdalena Żeberska - nauczyciel matematyki
Pani Dobrosława Mazurek - nauczyciel języka niemieckiego

Tytuł Najżyczliwszego Pracownika 2020 w szkole otrzymują:
Pani Alinka Waśniewska - woźna
Pan Tomasz Bal - dyrektor szkoły
Pani Magdalena Głowinkowska - pedagog 
Pan Marek Wasilkowski - konserwator

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie głosy.