W ramach projektu eTwinning "Holly Jolly Holiday" uczniowie klas drugich wymienili kartki świąteczne z rówieśnikami z Colegio Ecole, Kızılca Ortaokulu, Osnovna škola Blatine-Škrape oraz ze Szkołą Podstawową nr 355 w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć (zdjęcia).

Klasy drugie realizują projekt eTwinning "Holly Jolly Holiday". W ramach projektu opracowaliśmy logo projektu, udekorowaliśmy w zespołach choinkę, swtorzyliśmy European Christmas Dictionary, wysłaliśmy kartki do europejskich kolegów i koleżanek, napisaliśmy listy do Świętego Mikołaja. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania z projektu (film).
 

What's the weather like today? Klasa Ib zrealizowała projekt eTwinning z rówieśnikami ze szkoły w Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Serbii, Turcji i Grecji. Nasz European Weather Calendar jest już gotowy!

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania z projektu (film).

 

It's Thanksgiving Day! Klasa Id zrealizowała projekt eTwinning o Święcie Dziękczynienia z rówieśnikami ze szkół w Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji, Rumunii, Serbii, Litwy i Chorwacji. Była to dla nas ciekawa lekcja kulturoznawcza. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania (film).

Klasy IIIa, IIIb, IIIc realizują kolejny projekt eTwinning "Let's learn new languages". Do projektu przystąpiło ok. 20 europejskich szkół. W ramach projektu powstały: European posters, project logos, European T-shirts. Obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych i Tydzień Kodowania. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania z projektu (film).