Opiekę nad dziećmi sprawuje dziesięciu wychowawców. Każdy z nich ma ulubione zajęcia, które proponuje podopiecznym:

- pani Bożena Dziurzyńska - Pyrsz - kierownik świetlicy, gry planszowe,
- pan Tomasz Bal – wicedyrektor – zajęcia sportowe
- pani Iwona Bobińska – opowiadanie bajek, arteterapia,
- pani Wiesława Kotos – zajęcia sportowe,
- pani Beata Kuczyńska – logopeda, zajęcia pedagogiczne
- pani Bożena Panek – malowanie farbami i pastelami,
- pani Jadwiga Sawicka – pedagogika zabawy Klanza,
- pan Marek Walijewski – W krainie perkusji,
- pani Janina Żelazna – zajęcia sprawnych rąk – szycie, papieroplastyka,
- pani Anna Żmudzka – zajęcia plastyczne, kiermasze świąteczne.

W zajęciach dzieci biorą udział według własnego wyboru, nie są one obowiązkowe. Codziennie staramy się, by dzieci część czasu spędzały na świeżym powietrzu. Pomagamy również w odrabianiu lekcji, jednak ze względu na dużą liczbę uczniów przebywających w świetlicy jest to możliwe dopiero po godz. 16.00 albo rano przed lekcjami

Regulamin świetlicy szkolnej do pobrania: REGULAMIN