Biofeedback – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Terapia EEG Biofeedback wykorzystuje wytwarzane przez pracujący mózg różne zakresy fal elektromagnetycznych, które są charakterystyczne dla różnych rodzajów aktywności tego organu. Fale alfa odpowiadają stanowi głębokiego relaksu, środkowe pasmo fal beta występuje podczas intensywnego wysiłku umysłowego itd.
EEG Biofeedback pozwala monitorować i promuje pożądane fale mózgowe, korygując dysfunkcje spowodowane stresem, nierównomiernym rozwojem i innymi czynnikami psychofizycznymi.

Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi typu:

  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • zaburzenia pamięci,
  • zaburzenia mowy,
  • dysleksja
  • ADHD
  • stres,
  • niepokój psychoruchowy,
  • zaburzona samoocena dziecka.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu rozwijania umiejętności osiągania stanu zrelaksowanej koncentracji. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback

Regulamin terapii biofeedback. 
Karta zgłoszenia.