Podręczniki do religii do wszystkich klas kupują rodzice. Dodatkowo dla klas 1-3  rodzice zakupują ćwiczenia do religii. 
Pozostałe podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają zakupione z dotacji MEN.

Klasy I

 1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 1 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017 + ćwiczenia.
 2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 1 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2017 + ćwiczenia.
 3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 1. Książka ucznia kl. 1. Warszawa: Macmillan Polska, 2017 + ćwiczenia.
 4. Podręcznik do religii - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Kraków: Wydaw. WAM + ćwiczenia.

 

Klasy II

 1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 2 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018 + ćwiczenia.
 2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 2 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2018 + ćwiczenia.
 3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 2. Książka ucznia kl. 2. Warszaw: Macmillan Polska, 2018 + ćwiczenia.
 4. Podręcznik do religii - Kochamy Pana Jezusa + ćwiczenia Wyd. WAM Kraków

 

Klasy III

 1. Schumacher Ewa, Zarzycka Irena, Preibisz-Wala Kinga: Szkolni przyjaciele kl. 3 cz. 1-4. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019 + ćwiczenia. 
 2. Hanisz Jadwiga: Szkolni przyjaciele. Matematyka kl. 3 cz. 1-2. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne 2019 + ćwiczenia. 
 3. Język angielski - Read Carol, Soberón Ana: Bugs Team 3. Książka ucznia kl. 3. Warszaw: Macmillan Polska, 2019 + ćwiczenia. 
 4. Podręcznik do religii - Przyjmujemy Pana Jezusa Kraków: Wydaw. WAM + ćwiczenia. 

 

Klasy IV

 1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 4. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 3. Zbiór zadań do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 4. Redakcja i wybór zadań Jerzy Janowicz. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 4. Przyroda – Marko-Worłowska Maria, Szlajfer Feliks, Stawarz Joanna: Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 5. Historia - Olszewska Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława, Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 6. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 4. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia. 
 7. Informatyka Lubię to! 4. Warszawa: Nowa Era, 2017. 
 8. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 9. Religia - Miejsca pełne BOGActw (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce. 

 

Klasy V

 1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 2. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 5. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia
 3. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 4. Historia - Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 5. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 5. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1 - 2. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 6. Zbiór zadań do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 5. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 7. Geografia – Szlajfer Feliks, Zaniewicz Zbigniew, Rachwał Tomasz, Malarz Roman: Planeta Nowa 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 8. Biologia - Sęktas Marian, Stawarz Joanna: Nowa Era Puls życia. Warszawa: Nowa Era, 2018 Nowa Era Puls życia Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski + ćwiczenia.
 9. Informatyka Lubię to! 5. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 10. Religia - Spotkania uBOGAcające (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce.

 

Klasy VI

 1. Język polski – Klimowicz Anna, Derlukiewicz Marlena: Nowe Słowa na start! 6. Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2019 + ćwiczenia.
 2. Język angielski – Heath Jennifer, Crawford Michele, Mrozik-Jadacka Marta, Kłopska Katarzyna: Junior Explorer 6. Podręcznik. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 3. Muzyka – Gromek Monika, Kilbach Grażyna: Lekcja muzyki 6, Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era 2018.
 4. Historia – Wojciechowski Grzegorz: Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 5. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata: Matematyka z kluczem 6. Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1-2. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 6. Zbiór zadań do matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 6. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 7. Geografia – Szlajfer Feliks, Zaniewicz Zbigniew, Rachwał Tomasz, Malarz Roman: Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 8. Biologia - Sęktas Marian, Stawarz Joanna: Nowa Era Puls życia dla klasy 6. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia Nowa Era Puls życia Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski.
 9. Informatyka Lubię to! 6. Warszawa: Nowa Era, 2019.
 10. Religia - Tajemnice BOGAtego życia (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce.

 

Klasy VII

 1. Język polski – Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 7. Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Wej Karolina, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Janowicz Jan: Matematyka z kluczem 7. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 3. Janowicz Jan: Zbiór zadań do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 7. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 4. Język angielski – Hastings Bob, McKinlay Stuart, Tkacz Arek: English Class A2+. Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson, 2017 + ćwiczenia.
 5. Historia – Kłaczkow Jarosław, Łaszkiewicz Anna, Roszak Stanisław: Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 6. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 7. Biologia – Jefimow Małgorzata: Puls życia 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.
 8. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 7. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 9. Geografia – Malarz Roman, Szubert Mariusz, Rachwał Tomasz: Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 10. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej poziom A1. Warszawa: Nowa Era, 2017 + ćwiczenia.
 11. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 7. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017
 12. Religia - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce.

 

Klasy VIII

 1. Język polski - Kościerzyńska Joanna, Chmiel Małgorzata, Szulc Maciej, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka: NOWE Słowa na start! 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 2. Matematyka – Braun Marcin, Mańkowska Agnieszka, Paszyńska Małgorzata, Janowicz Jerzy, Babiański Wojciech, Szmytkiewicz Ewa, Wej Karolina: Matematyka z kluczem 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 3. Janowicz Jerzy: Zbiór zadań do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Matematyka z kluczem 8. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 4. Język angielski – Gaynor Suzanne, Barraclough Carolyn, Alevizos Kathryn, Tkacz Arek: English Class B1 Students’ Book. Warszawa: Wyd. Pearson, 2018 + ćwiczenia.
 5. Historia - Śniegocki Robert, Zielińska Agnieszka: Wczoraj i dziś 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 6. Fizyka – Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Nowotny-Różańska Maria: Spotkania z fizyką 8. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczeni.a
 7. Biologia –Sągin Beata, Boczarowski Andrzej, Sęktas Marian: Puls życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 8. Chemia – Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria: Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 9. Geografia – Rachwał Tomasz, Szczypiński Dawid: Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.
 10. Język niemiecki – Kamińska Jolanta: Das is Deutsch! KOMPAKT 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018 + ćwiczenia.
 11. Informatyka – Koba Grażyna: Lubię to! 8. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 12. Wiedza o społeczeństwie - Janicka Iwona, Janicki Arkadiusz, Kucia-Maćkowska Aleksandra, Maćkowski Tomasz: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa – Słoma Jarosław: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018
 14. Religia - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi (tylko podręcznik) wyd. Jedność, Kielce