Jak to sie zaczęło?
Szkolny wolontariat PoMocna Młodzież bierze udział w przedswiątecznych zbiórkach żywności.
Praca naszych wolontariuszy spodobała się organizatorom i dostalismy zaproszenie do udziału w projekcie.
Poniżej kilka informacji o jego założeniach:
1 część to Projekt KLASA (wzięły w nim udział obecne klasy 5a, 7a, 7b i 8b wraz z Wychowawcami)
Istotą projektu KLASA jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego).
Podczas pracy uczniowie samodzielnie zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale dodatkowo uczą się pracy w grupie, realizacji założonych celów i podejmują nowe wyzwania.

Praca uczniów w projekcie KLASA polega na opracowaniu w grupach 4 tematów, tj:
PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę
PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy
PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać
PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety

Zachęcamy do obejrzenia prac uczniów:
Prace klasy 5a  EkoMisja Raport 5a
Prace klasy 7a EkoMisja Raport 7a
Prace klasy 7b EkoMisja Raport 7b
Prace klasy 8b EkoMisja Raport 8b

Jak będzie wyglądać nasz planeta - filmik

W realizacji projektu KLASA pomagają Edukatorzy z Banków Żywności, którzy spotykają się z uczniami na zajęciach wprowadzających w tematykę programu, tj. ekologiczne skutki marnowania żywności.

2 część projektu to Szkolne Kluby Niemarnowania „Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea kółek tematycznych dla chętnych uczniów, dotyczących ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia.
W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadza 7 lekcji o ekologii i niemarnowaniu żywności, w tym ekologicznych skutkach marnowania.
Scenariusze lekcji oraz materiały do realizacji zadań są przekazywane nauczycielom przez Edukatorów Banków Żywności w postaci box-ów edukacyjnych. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące kształtowania postaw proekologicznych, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania.
Projekt KLASA zakończyl się prezentacją uzyskanych rezultatów w grudniu 2020. Ze względu na pandemię rezultaty prezentujemy całej społeczności szkolnej za pomocą strony.

Gratulujemy młodziezy zaangażowania i projektów, które są rezultatem ich pracy a wychowawcom dziękujemy za wsparcie uczniów: p. Barbarze Rogala, p.Małgorzacie Wagner,p. Ewelinie Kusiak, p. Markowi Sokołowi, p. Ewie Wolter

Ekomisja plakat